PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI İÇİN TEMEL SPSS EĞİTİMİ 2. KISIM

SPSS ham verileri v2.rar – 9 KB

DERS 4: VERİLERİN ANALİZİ I

Bu derste; katılımcılardan elde edilen sosyodemografik verilerin analizi nasıl yapılır, ölçeklerden elde edilen verilerin normallik dağılımı nasıl hesaplanır, iç tutarlılık katsayısı kronbah alfa nedir, bu projede kullanılacak ölçeklerin iç tutarlılığı nasıl hesaplanır, ölçekler arası ilişkiyi gösteren korelasyon tabloları nasıl yorumlanır hakkında bilgi sahibi olacağız. Bu derste yapılacak metodları, yüklediğim dosyayı indirerek de pekiştirebilirsiniz.

Yaş, Cinsiyet, Medeni Durum, Yaşanılan Yer, Eğitim Durumu ve benzeri Gibi özellikler katılımcıların sosyodemografik özelliklerini yansıtmaktadır. Bu sosyo-demografik analizlerle, örneğin toplam duygusal zeka skorları, cinsiyet gruplarından erkek ve kadın arasında farklılaşmış mıdır, ya da toplam sürekli kaygı düzeyleri farklı yaş grupları arasında farklılaşmış mıdır ve benzeri sorulara yanıt aranabilmektedir.

DERS 5: VERİLERİN ANALİZİ II

Herkese Merhabalar. Bu dersimizde, PBI bakım toplam, PBI koruma toplam, kimlik işlevleri ölçeği, duygusal zeka ölçeği toplam skorları ve bu ölçeklerin alt boyutlarının toplam skorlarının kadın ve erkekler katılımcılar arasında farklılaşıp farklılaşmadığını çeşitli istatitiksel testlerle anlamaya çalışacağız. Aynı zamanda, Sürkeli Kaygı Envanteri’nden elde edilen skorları, düşük, orta ve yüksek olmak üzere nasıl kategorize edebiliriz konusunu öğreneceğiz. Kategorize ettiğimiz bu sonuçları, PBI bakım toplam ve PBI koruma toplam skorları ile karşılaştıracağız. Sonuç olarak, düşük kaygısı olan bireyler ile yüksek kaygısı olan bireyler arasında, annenin bakım ve koruyucu tutum skorları arasında farklılıklar var mıdır sorusuna yanıt arayacağız.

Kadın ve Erkekler Arasında PBI Bakım Toplam Skorları Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi amacıyla, bir önceki derste normal olmayan dağılım gösterdiğini bildiğimiz PBI bakım toplam skorlarında Mann Whitney U testi gerçekleştireceğiz. PBI bakım toplam skorları normal olmayan dağılım gösterdiği için, parametrik olmayan test uygulamamız gerekmektedir. Kadın ve erkek olmak üzere iki grup olduğu için de parametrik olmayan Mann Whitney U testi uygulamamız gerekmektedir. Bunun için, SPSS programında, analiz kısmından, parametrik olmayan test kısmını seçiyoruz. Ardından legasi diyalog kısmından, 2 bağımsız örneklem kısmını seçelim. Karşımıza çıkan pencerede, test değişken listesine, analiz etmek istediğimiz değişkeni atamamız gerekmektedir. Buraya PBI bakım toplam skorlarını atıyoruz. Grup değişkeni kısmına ise, cinsiyeti atamamız beklenmektedir.

DERS 3: SPSS’te Derin Veri Analizi

Bu dersimizde ölçeklerimizden elde ettiğimiz verileri daha ayrıntılı olarak analiz edeceğiz. Bunu yapmak adına, öncelikle eşik değeri skorları belli olan Anneye Bağlanma Ölçeği, Anne Bakım ve Anne Koruması toplam skorlarını düşük ve yüksek olarak kategorize edeceğiz. Ardından Düşük ve yüksek anne bakımı ya da anne koruması skorları ile, sürekli kaygı, kimlik işlevleri ve duygusal zeka skorları arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını araştıracağız. Bu derste aynı zamanda ANOVA ve Kruskal Wallis testleri SPSS programında nasıl yapılır, bunu öğreneceğiz. Dersimizin en sonunda ise bir önceki derslerde ve bu derste elde ettiğimiz bulguları konuşacağız. Bu bulgular ile de ilerleyen derslerde, bir makaleyi nasıl yazabileceğimizi öğreneceğiz.

Caglar Cil hakkında
Türkiye'nin kendimce en güzel şehirlerinden birinde, Denizli'de, dünyaya geldim. Liseyi Denizli Anadolu Lisesi'nde okudum. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunuyum. Glasgow Üniversitesi'nde İmmunoloji ve Enflamatuvar Hastalıklar üzerine yüksek lisansımı burslu olarak yaptım. Lisans hayatım boyunca Lodz Üniversitesi, Göteborg Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi'nde araştırmalara katıldım. Bu çalışmalar sonucunda Cardiovascular Research ve Journal of Dental Research'te yayınlanan çalışmalarımız var. Öykü yazmayı seviyorum. Öykü Fanzin'de yayınlanan öyküm ve İYTE'de almış olduğum bir "birincilik" bir de "ikincilik" ödülüm var. Almanca öğreniyorum, İngilizce konuşabiliyorum, keman çalmayı öğreniyorum. Amacım Türkiye okuyucusuna bilimi sevdirmek, zaman buldukça eğlencesine bilimsel haberleri paylaşmak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*