Meme Kanseri Hastalarında Kemoterapi Sırasında Diyet Takviyesi Kullanımı Tehlikeli Midir?Category: QuestionsMeme Kanseri Hastalarında Kemoterapi Sırasında Diyet Takviyesi Kullanımı Tehlikeli Midir?
Caglar Cil Staff asked 10 ay ago

Kanser teşhisi sonrası diyet takviyelerinin kullanımı oldukça yaygındır. Bununla birlikte, birkaç deneysel veri kemoterapi sırasında kullanım için klinik öneriler için bir temel oluşturmaktadır. Ancak, kanser terapötiklerinin bir sitotoksik mekanizması reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretilmesinden kaynaklandığından, tedavi sırasında diyet takviyelerinin, özellikle antioksidanların kullanılmasından endişe duyulmaktadır. Bunun tedavi etkililiğini azaltması olabilir. Aslında, hastaların kemoterapi sırasında antioksidan takviyesi almamaları konusunda klinik öneriler vardır.

Bazı takviyelerin, özellikle antioksidanların kemoterapinin sitotoksisitesini azaltabileceği endişeleri nedeniyle, takviye kullanımı ve meme kanseri sonuçları arasındaki ilişkileri değerlendirmek için terapötik bir denemeye yardımcı olacak prospektif bir çalışma yapılmıştır (Ambrosone ve ark., 2019).

Yapılan çalışmada, 1134 meme kanserli hasta siklofosfamid, doksorubisin ve paklitakselin grup içi metronomik bir çalışmasına rastgele atanmışlardır. Nüks ve sağkalım, kayıttan sonraki 6. ayda bir dönüm noktası yaklaşımı kullanılarak endekslenmiştir.

Çalışmanın sonuçlarına göre, hem tedavi öncesinde hem de tedavi sırasında herhangi bir antioksidan takviyesinin (A, C ve E vitaminleri; karotenoidler; koenzim Q10) kullanımının artmış bir nüks tehlikesi ile ilişkili olduğuna dair bulgular mevcuttur. Antioksidan olmayan moleküller için, kemoterapi öncesi ve sırasında B12 vitamini kullanımı, daha kötü hastalıksız sağkalım ve genel sağkalımla ilişkilendirilmiştir. Kemoterapi sırasında demir kullanımı, hem tedavi öncesi hem de tedavi sırasında  rekürrens  ile önemli ölçüde ilişkililendirilmiştir. Sonuçlar genel sağkalım için benzerdi.

Özet olarak, bu prospektif çalışmadan kooperatif grup klinik çalışması bağlamında elde edilen bulgular, kemoterapi sırasında antioksidan takviyelerinin yanı sıra demir ve B12 vitamini kullanımının meme kanseri nüksü ve mortalite riskini artırabileceğini göstermektedir. Kanser hastalarında yapılan takviyelerin randomize bir denemesinin kısa olmasıyla, bulgular, hastalarla kemoterapi sırasında diyet takviyelerinin kullanımını tartışırken dikkate alınması gereken bazı deneysel bulgular sağlamıştır.

Kaynaklar

Ambrosone, C. B., Zirpoli, G. R., Hutson, A. D., McCann, W. E., McCann, S. E., Barlow, W. E., … & Unger, J. M. (2019). Dietary Supplement Use During Chemotherapy and Survival Outcomes of Patients With Breast Cancer Enrolled in a Cooperative Group Clinical Trial (SWOG S0221). Journal of Clinical Oncology, JCO-19.