Nedir?

Piroptoz (Pyroptosis) Nedir?

Piroptoz morfolojik ve mekanik olarak diğer hücre ölümlerinden farklıdır. Piroptozdaki en önemli süreç kaspaz-1 adlı enzimin hücre ölümü sürecini yönetmesidir. Kaspaz-1, apoptozda görevli değildir ve bunu da kaspaz-1 ifade etmeyen farelerde apoptoz süreçlerinde bozulmalar gözlenlenmemiştir. […]