Bobo Bebek Deneyi

Bobo Bebek Deneyi

1960’ların başında genetik, çevresel faktörler ve sosyal öğrenmenin bir çocuğun gelişimini nasıl şekillendirdiği konusunda büyük tartışmalar başladı. Bu tartışma hala sürmektedir ve yaygın olarak Doğa’nın mı yoksa Yetiştirme’nin mi çocuk gelişiminde etkili olduğu konusunda spekülasyonlar vardı. Albert Bandura, insan davranışının büyük ölçüde kalıtsal genetik faktörlerden ziyade sosyal taklitçiliğe dayandığını kanıtlamak için Bobo Bebek Deneyi’ni gerçekleştirdi.

Bandura’nın bu çığır açan çalışmasında, katılımcılar üç gruba ayrıldı: biri, Bunlardan biri Bobo bebeğine karşı saldırgan davranış gösteren bir yetişkin videosuna maruz kaldı; Bir diğeri Bobo bebekle oynayan pasif bir yetişkinin videosuna maruz kaldı; ve üçüncüsünü ise kontrol grubu oluşturdu. Çocuklar kendilerine önerilen bu videoları izlediler ve daha sonra videoda gördükleri aynı bebekle bir odaya gönderildiler (kontrol grubundakiler hariç). Araştırmacıların bulguları ise oldukça ilginçti, saldırgan modele maruz kalan çocukların, bebeğin kendilerine yönelik saldırgan davranış sergilemelerinin daha muhtemel olduğu, diğer grupların ise taklitçi saldırgan davranışlar gösterdiği idi. Agresif modele maruz kalan çocuklar için, erkeklerin gösterdiği türdeş fiziksel saldırganlık sayısı 38.2 ve kızlarınki ise 12.7’dir.

Çalışma ayrıca, erkeklerin; agresif erkek modellere maruz kaldığında saldırgan kadın modellerine maruz kalan erkeklere göre daha fazla saldırganlık sergilediklerini göstermiştir. Agresif erkek modellere maruz kaldığında, erkeklerin sergilediği saldırgan örneklerin sayısı, saldırgan kadın modellerine maruz kalan erkeklerin sergilediği ortalama sayı 104 iken, saldırgan kadın modellerinde bu sayı 48.4 olmuştur.

Kızların sonuçları benzer bulgular gösterirken, sonuçlar daha az şiddetliydi. Kızlar, agresif kadın modellere maruz kaldığında, kızların sergilediği saldırgan örneklerin sayısı ortalama 57.7 iken, saldırgan erkek modellere maruz kalan kızların sergilediği sayı ise ortalama 36.3’tür.. Cinsiyet farklılıklarına ilişkin sonuçlar, Bandura’nın çocukların aynı cinsiyetten daha fazla etkilenecekleri ikincil tahminini desteklemiştir.

Sonuçlar Ne Anlama Geliyor?

Yani erkek çocuk, saldırgan babayı saldırgan anneden daha fazla örnek alırken, kız çocuk da saldırgan anneyi, saldırgran babadan daha çok örnek alabiliyor.

Çocuklar, yetişkenlerin rol modellerini kopyalıyor ve taklit ediyor.

Kaynaklar

Shuttleworth, M. (2008). Bobo doll experiment. Retrieved April, 4, 2010.
Caglar Cil hakkında
Türkiye'nin kendimce en güzel şehirlerinden birinde, Denizli'de, dünyaya geldim. Liseyi Denizli Anadolu Lisesi'nde okudum. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunuyum. Glasgow Üniversitesi'nde İmmunoloji ve Enflamatuvar Hastalıklar üzerine yüksek lisansımı burslu olarak yaptım. Lisans hayatım boyunca Lodz Üniversitesi, Göteborg Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi'nde araştırmalara katıldım. Bu çalışmalar sonucunda Cardiovascular Research ve Journal of Dental Research'te yayınlanan çalışmalarımız var. Öykü yazmayı seviyorum. Öykü Fanzin'de yayınlanan öyküm ve İYTE'de almış olduğum bir "birincilik" bir de "ikincilik" ödülüm var. Almanca öğreniyorum, İngilizce konuşabiliyorum, keman çalmayı öğreniyorum. Amacım Türkiye okuyucusuna bilimi sevdirmek, zaman buldukça eğlencesine bilimsel haberleri paylaşmak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*