Nedir?

İstatistikte Değişken Kavramı Nedir?

Nicel Değişken Nedir? Eğer herhangi bir değişken sayı veya miktar olarak açıklanabiliyorsa bu değişkene NİCEL DEĞİŞKEN (Quantitative Variable) denmektedir. Kesikli Değişken nedir?Kesikli ya da discrete değişken, farklı, sayılabilir değerler alan bir değişkendir. Kesikli bir değişkenin […]