Derlemeler

Borderline Kişilik Bozukluğu ve Şema Terapi

Borderline kişilik bozukluğu (BKB) bireylerde yarattığı ciddi sıkıntı ve işleyişte bozulma ile karakterize olmuş, bireyleri sınırlandıran, yaygın bir psikiyatrik bozukluktur. BKB’li hastalar davranışsal, kişiler arası ilişkiler, kimlik ve biliş ile ilgili alanlarda sorunlar yaşarlar (Farrell, […]
Derlemeler

Tasarımdan Yürütmeye Klinik Çalışmalar

Tasarımdan Yürütmeye Klinik Çalışmalar Klinik araştırmaların yürütülme aşamasında ve tasarım sürecinde birçok amaç bulunmaktadır. Çalışmanın amaçları ve son noktası nedir? Tedavilerde kullanılan ilaç ne çeşit bir populasyonda kullanılır? Çalışmayı içeren hastalarda dahil etme için uygunluk […]
Derlemeler

Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları

Klinik Çalışmalara Giriş Klinik çalışmalarda yeni bir ilacın etkisi insan gönüllülerde değerlendirilir. Daha önemlisi, araştırmacılar aday ilacın güvenilirliği konusunda bilgi edinir ve spesifik bir hastalığa sahip hastalarda tedavinin sonuçlarını değerlendirebilirler. Molekülden ilaçların geliştirilmesine kadar, her […]