Ağustos 15, 2022
 • Quattrone ve Tversky Deneyi
  Psikoloji

  Kendimizi Nasıl Kandırıyoruz? Quattrone ve Tversky Deneyi

  Kendini kandırma, karşıt kanıtların ya da mantıksal bulduğumuz argümanların önemini reddederek, kendi düşüncemizi rasyonelize etmek için kullandığımız bir süreçtir. Kişiler bu şekilde, gerçek olan argümanın varlığı ya da yokluğu konusunda kendilerini ikna ederek, aldatmacaya ilişkin [...]
 • Sağlık ve Tıp

  Alzheimer’ın Sebebi Bulundu: Alzheimer Tedavisinde Büyük Gelişme

  Alzheimer, hastalığa sahip bireylerde hafıza bozukluklarıyla kendini seyreden, sinir hücrelerinde enflamasyona bağlı olarak gelişen ve bir dizi immünolojik yanıtta aktivasyon sonucu meydana gelen bir rahatsızlıktır (örn: komplement sistem aktivasyonu, nöroenflamasyon ya da sitokin profilinde değişmeler). [...]
 • Sağlık ve Tıp

  İnsülin Nasıl Keşfedildi?

  İnsülinin keşfinden önce, diyabet korkulan ve ölümcül bir hastalıktı. Ekim 1920’de, Toronto, Kanada’da, Dr. Frederick Banting, pankreasa beslenme akışını kesmek amacıyla pankreatik kanalları bağlamak istiyordu. Sonuç olarak, pankreasın antidiyabetik salgıya sahip olan hücreleri, pankreasa zarar vermeden [...]
 • Psikoloji

  Milgram Experiment: From obedience to authority

  Introduction to the Milgram Experiment One of the most challenging study demonstrated the association between obedience and authority designed by Stanley Milgram (1963). In the Milgram experiment, the main purpose was to find the obedience [...]
 • Sağlık ve Tıp

  HIV Aşısı Neden Bulunamıyor?

  HIV aşısının neden bulunmadığını anlamak için öncelikle HIV hakkında biraz bilgi sahibi olmak gerekiyor. Aşağıda HIV-1 genomunu görmektesiniz. HIV-1 genomunda LTR promotoru tarafından kodlanan 9 gen bulunmaktadır. Bu genler viral proteinleri üreterek HIV’in insan genomuna [...]
 • Derlemeler

  THE IMPACT OF SLEEP DEPRIVATION ON ATTENTION

  Introduction In daily life, individuals face many things which are mostly part of their jobs and routine life. These habits can affect their physical and cognitive performance in which all these things can be repaired [...]
 • Nedir?

  Anksiyete Bozuklukları Nedir?

  Anksiyete Bozuklukları ve Epidemiyolojisi Anksiyete, herhangi bir stresör sonucu bireylerin içinde bulunduğu endişe, kaygı ve bunalım gibi durumları içermektedir (Estes & Skinner, 1941). Estes et al. (1941) anksiyetenin normal düzeylerde olduğunda gerekli olduğunu ancak aşırı [...]