Nedir?

Mikroakışkan Hücre Kültürü Nedir?

Son yıllarda ortaya çıkan mikroakışkan hücre kültürü sistemleri, hücre biyolojisi araştırmalarında önemli bir etki yaratma potansiyeli olan bir teknoloji olarak belirmektedir. Vücudumuzdaki bir çok hücre dolaşıma katılmaz bunun yerine hayatta kalmak için ekstrasellüler (hücre dışı) […]
Nedir?

Kemik Modellemesi Nedir?

Periodontitis ve romatoid artrit gibi kronik enflamatuvar durumlarda, kemik kaybı, komşu dokularda enflamasyon sonucu patolojik osteoklastogeneze yol açmaktadır. Kemik modellemesi, osteoklast adı verilen kemik rezorpsiyonunda görevli hücreler ile osteoblast adı verilen birikmesinde görevli hücrelerin doğru […]
Nedir?

Kalp Sağlığımız: Ateroskleroz Nedir?

Ateroskleroz plak denilen yapıların arterlerde birikmesiyle oluşan bir damar hastalığıdır. Arterler oksijence zengin kanı kalbe ve vücudun diğer merkezlerine götürürler. Plak denilen yapılar ise, yağ, kolesterol, kalsiyum gibi kanda bulunan moleküllerden oluşmaktadır. Zamanla damarlarda birikerek […]
Nedir?

Doğal ve Edinsel İmmünite Nedir?

Bağışıklık sistemi vücudumuzu koruyan hücrelerin işbirliği içinde çalışmasıyla savunmayı gerçekleştirir. Bu sistem içerisinde iki önemli konak savunma mekanizması doğal (innate) ve edinsel (adaptif) immünitedir. Doğal immünitede mikropların girmesini engellemek için ilk savunma hattı epitelde bulunan […]
Nedir?

Quorum Sensing Nedir? Bakteriler de Konuşur!

Seneler seneler önce, ilk olarak Vibrio fischeri ve Vibrio harveyi adlı bakteri türlerinde keşfedilen quorum sensing adlı sürecin keşfedilmesiyle bakterilerin birbirleriyle çeşitli kimyasal moleküller kullanarak haberleştiği kanıtlanmıştır. Bakterilerde kimyasal haberleşme, küçük oto-indükleyici denilen moleküllerin (1) […]
Nedir?

Dunning Kruger Etkisi Nedir?

Hiç olduğunuzdan daha zeki ya da kapasiteli olduğunuzu düşündünüz mü? Dunning Kruger etkisi hepimizin gerçek hayatta tecrübe ettiği bir şey. Dunning ve Kruger’ın çalışmalarında farkettiği değerlendirmelere göre, bir seri teste tabi tutulan bireylerden testin sonucuna […]
Nedir?

Piroptoz (Pyroptosis) Nedir?

Piroptoz morfolojik ve mekanik olarak diğer hücre ölümlerinden farklıdır. Piroptozdaki en önemli süreç kaspaz-1 adlı enzimin hücre ölümü sürecini yönetmesidir. Kaspaz-1, apoptozda görevli değildir ve bunu da kaspaz-1 ifade etmeyen farelerde apoptoz süreçlerinde bozulmalar gözlenlenmemiştir. […]
Nedir?

Işık Mikroskobunun Kısımları Nelerdir?

Mikroskobun Optik Kısımları Oküler: Mikroskopta bu kısım, objektiften aldığı ışınları göze veren merceklerin bulunduğu kısımdır. Tipik olarak standart okülerler 10x büyütme gücündedir. Objektif Merceği: Mikroskoptaki birincil optik lenslerin olduğu kısımdır. 4x-100x arasında değişen büyütme gücüne sahip olan objektif […]
Nedir?

Ankilozan Spondilit Nedir?

Ankilozan Spondilit, henüz etiyolojisi ve patolojisi tam olarak anlaşılmamış, ancak HLA-B27 geni, tümör nekroz faktörü alfa ve IL-10 gibi sitokinlerin sorumlu olabileceği, patolojisinde genetik ve çevresel faktörlerin önemli rol oynadığı düşünülen ve omurgayı etkileyen iltihaplı […]