Nedir?

Koronovirüs Nedir?

ETİYOLOJİ Koronovirüsler, zarfları üzerinde spike glikoproteinlerin varlığından dolayı bir elektron mikroskobu altında taç benzeri bir görünüme sahip pozitif sarmallı RNA virüsleridir. Koronaviridae familyasından Ortokoronavirinae dört tür koronavirüs olarak sınıflandırılır: Alphakoronavirüs, Betakoronavirüs, Deltakoronavirüs ve Gammakoronavirüs. Ayrıca, […]
Nedir?

Bronşit Nedir?

Bronşit, akciğerlerde gözlemlenen ve akciğerlerden hava taşıyan bronşiyal tüplerin iltihaplanmasıdır. Bronşit olan insanlar genellikle renksizleşebilen kalınlaşmış balgamlı öksürüğe sahiptir. Bronşit akut veya kronik olabilir. Genellikle soğuk algınlığı veya diğer solunum yolu enfeksiyonlarından gelişen akut bronşit […]
Nedir?

Romatoid Artrit Nedir?

Romatoid artrit; sinovial enflamasyon, hiperplazi, oto-antikor oluşumu (romatoid faktör vb), kartilaj ve kemik deformitesi gözlenen oto-immün bir hastalıktır. Romatoid Artritte Genetik ve Çevresel Faktörler Romatoid artrit, genotip, çevresel tetikleyiciler ve şans arasında karmaşık bir etkileşimi […]
Nedir?

Mikroakışkan Hücre Kültürü Nedir?

Son yıllarda ortaya çıkan mikroakışkan hücre kültürü sistemleri, hücre biyolojisi araştırmalarında önemli bir etki yaratma potansiyeli olan bir teknoloji olarak belirmektedir. Vücudumuzdaki bir çok hücre dolaşıma katılmaz bunun yerine hayatta kalmak için ekstrasellüler (hücre dışı) […]
Nedir?

Kemik Modellemesi Nedir?

Periodontitis ve romatoid artrit gibi kronik enflamatuvar durumlarda, kemik kaybı, komşu dokularda enflamasyon sonucu patolojik osteoklastogeneze yol açmaktadır. Kemik modellemesi, osteoklast adı verilen kemik rezorpsiyonunda görevli hücreler ile osteoblast adı verilen birikmesinde görevli hücrelerin doğru […]
Nedir?

Kalp Sağlığımız: Ateroskleroz Nedir?

Ateroskleroz plak denilen yapıların arterlerde birikmesiyle oluşan bir damar hastalığıdır. Arterler oksijence zengin kanı kalbe ve vücudun diğer merkezlerine götürürler. Plak denilen yapılar ise, yağ, kolesterol, kalsiyum gibi kanda bulunan moleküllerden oluşmaktadır. Zamanla damarlarda birikerek […]
Nedir?

Doğal ve Edinsel İmmünite Nedir?

Bağışıklık sistemi vücudumuzu koruyan hücrelerin işbirliği içinde çalışmasıyla savunmayı gerçekleştirir. Bu sistem içerisinde iki önemli konak savunma mekanizması doğal (innate) ve edinsel (adaptif) immünitedir. Doğal immünitede mikropların girmesini engellemek için ilk savunma hattı epitelde bulunan […]
Nedir?

Quorum Sensing Nedir? Bakteriler de Konuşur!

Seneler seneler önce, ilk olarak Vibrio fischeri ve Vibrio harveyi adlı bakteri türlerinde keşfedilen quorum sensing adlı sürecin keşfedilmesiyle bakterilerin birbirleriyle çeşitli kimyasal moleküller kullanarak haberleştiği kanıtlanmıştır. Bakterilerde kimyasal haberleşme, küçük oto-indükleyici denilen moleküllerin (1) […]
Nedir?

Dunning Kruger Etkisi Nedir?

Hiç olduğunuzdan daha zeki ya da kapasiteli olduğunuzu düşündünüz mü? Dunning Kruger etkisi hepimizin gerçek hayatta tecrübe ettiği bir şey. Dunning ve Kruger’ın çalışmalarında farkettiği değerlendirmelere göre, bir seri teste tabi tutulan bireylerden testin sonucuna […]