Koronovirüs Nedir?

ETİYOLOJİ

Koronovirüsler, zarfları üzerinde spike glikoproteinlerin varlığından dolayı bir elektron mikroskobu altında taç benzeri bir görünüme sahip pozitif sarmallı RNA virüsleridir. Koronaviridae familyasından Ortokoronavirinae dört tür koronavirüs olarak sınıflandırılır: Alphakoronavirüs, Betakoronavirüs, Deltakoronavirüs ve Gammakoronavirüs. Ayrıca, Betakoronavirüs cinsi beş alt jenerasyona veya soya bölünür. Genomik karakterizasyon çalışmaları, muhtemelen yarasaların ve kemirgenlerin alfaCoV ve betaCoV’lerin gen kaynakları olduğunu göstermiştir. Aksine, kuş türleri deltaCoV ve gammaCoV’lerin gen kaynaklarını temsil ediyor gibi görünmektedir. Bu büyük virüs ailesinin üyeleri, develer, sığırlar, kediler ve yarasalar da dahil olmak üzere farklı hayvan türlerinde solunum, enterik, hepatik ve nörolojik hastalıklara neden olabilir. Bugüne kadar, insanları enfekte edebilen yedi insan CoV’si (İCoV) tanımlanmıştır.

Genel olarak, tahminler popülasyonun % 2’sinin bir koronavirüsün sağlıklı taşıyıcıları olduğunu ve bu virüslerin akut solunum yolu enfeksiyonlarının yaklaşık % 5 ila % 10’undan sorumlu olduğunu göstermektedir. İnsan koronovirüsleri bağışıklığı baskılanmış bireylerde ve yaşlılarda solunum yolu enfeksiyonları ortaya çıkabilir. COVID-19, yuvarlak veya eliptik ve sıklıkla pleomorfik bir forma ve yaklaşık 60-140 nm çapındadır. Diğer koronovirüsleler gibi, ultraviyole ışınlarına ve ısıya duyarlıdır.

Genetik terimlerle, Chan ve ark. Wuhan’ı ziyaret ettikten sonra atipik pnömonili bir küme hastadan izole edilen yeni insan koronovirüsü genomunun, yarasa SARS benzeri CoVZXC21 ile % 89 ve insan SARS-CoV ile% 82 nükleotid kimliğine sahip olduğunu kanıtlamışlardır. Bu nedenle yeni virüse SARS-CoV-2 adı verilmiştir. Tek iplikçikli RNA genomu, 9860 amino asidi kodlayan 29891 nükleotit içerir. Kökenleri tam olarak anlaşılmasa da, bu genomik analizler SARS-CoV-2’nin muhtemelen yarasalarda bulunan bir suştan evrimleştiğini göstermektedir. Bununla birlikte, yarasalar ve insanlar arasında ara bağlanma potansiyeli olan memeli konakçı bilinmemektedir. Orijinal suştaki mutasyon doğrudan insanlara karşı virülansı tetikleyebileceğinden, bu aracının var olduğu da kesin değildir.

Bulaşma Yolları

CoVID-19 hastalığının ilk vakaları Wuhan’ın Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı’na doğrudan maruz kalma ile bağlantılı olduğundan, hayvandan insana bulaşın ana mekanizma olduğu varsayılmıştır. Bununla birlikte, sonraki vakalar bu maruz kalma mekanizması ile ilişkili değildir. Bu nedenle virüsün insandan insana bulaşabileceği ve semptomatik kişilerin COVID-19 yayılımının en sık kaynağı olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, asemptomatik kalan bireylerin virüsü bulaştırabileceğine dair öngörüler vardır. Bu veriler, izolasyonun bu salgından korunmanın en iyi yolu olduğunu göstermektedir.

Wuhan’daki ilk vakalardan elde edilen verilere ve Çin Sağlık Organizasyonları ve yerel organizasyonlar tarafından yürütülen araştırmalara dayanarak, kuluçka süresi genellikle enfeksiyondan semptomlara kadar en uzun süre 12.5 gün olduğu için 3 ila 7 gün içinde ve 2 haftaya kadar olabilir. Bu veriler ayrıca bu yeni salgının yaklaşık yedi günde bir iki katına çıktığını, ancak temel üreme sayısının 2.2 olduğunu gösterdi. Başka bir deyişle, ortalama olarak, her hasta enfeksiyonu ek 2.2 bireye iletir. Dikkat edilmesi gereken, 2002-2003 yıllarında SARS-CoV salgınının R0 tahminlerinin yaklaşık 3 olmasıdır.

Bu bilgilerin ilk raporların sonucu olduğu vurgulanmalıdır. Bu nedenle, bulaşma mekanizmalarını, inkübasyon sürelerini ve klinik seyri ve enfektivite süresini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

Cascella, M., Rajnik, M., Cuomo, A., Dulebohn, S. C., & Di Napoli, R. (2020). Features, evaluation and treatment coronavirus (COVID-19).

Caglar Cil hakkında
Türkiye'nin kendimce en güzel şehirlerinden birinde, Denizli'de, dünyaya geldim. Liseyi Denizli Anadolu Lisesi'nde okudum. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunuyum. Glasgow Üniversitesi'nde İmmunoloji ve Enflamatuvar Hastalıklar üzerine yüksek lisansımı burslu olarak yaptım. Lisans hayatım boyunca Lodz Üniversitesi, Göteborg Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi'nde araştırmalara katıldım. Bu çalışmalar sonucunda Cardiovascular Research ve Journal of Dental Research'te yayınlanan çalışmalarımız var. Öykü yazmayı seviyorum. Öykü Fanzin'de yayınlanan öyküm ve İYTE'de almış olduğum bir "birincilik" bir de "ikincilik" ödülüm var. Almanca öğreniyorum, İngilizce konuşabiliyorum, keman çalmayı öğreniyorum. Amacım Türkiye okuyucusuna bilimi sevdirmek, zaman buldukça eğlencesine bilimsel haberleri paylaşmak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*