Ortalama, Medyan, Mod ve Varyans Nedir?

Ortalama Nedir?

Ortalama değer genellikle aritmetik ortalama ile temsil edilir. Bu toplam değerlerin toplam sayıya bölünmesiyle bulunan değişkendir.

Ortalama Formülü

Medyan ve Mod Nedir?

Medyan ortanca değerdir (n+1)/2. Mod ise bir veri setinde en çok tekrarlanan sayıdır. Bu sayının frekansı en yüksektir. Aralık (range), en basit ölçüdür ve en büyük ve en küçük değerler arasındaki farktır. Dezavantajı, gözlemlerin sadece ikisine dayanması ve diğer gözlemlerin bu ikisi arasında nasıl düzenlendiği hakkında hiçbir fikir vermemesidir. Ayrıca, örneklemin boyutu ne kadar büyük olursa, daha büyük olma eğilimindedir. Çeyrekler arası aralık (interquartile range), dağılımın ortadaki %50’sinin yayılmasını gösterir ve medyan ile birlikte aralığa faydalı bir veridir.

Sekiz sağlıklı yetişkin erkeğin plazma hacimleri aşağıda verilmiştir.
2.75, 2.86, 3.37, 2.76, 2.62, 3.49, 3.05, 3.12 litre

Modu bulmak için öncelikle kaç tane sayı olduğunu bulmalıyız. Bu örnekte sekiz erkeğe ait sekiz sayı olduğu için n=8’dir.

Bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda:

2.62, 2.75, 2.76, 2.86, 3.05, 3.12, 3.37, 3.49 litre olmaktadır.

Medyan formülü (n+1)/2’den n yerine 8 koyduğumuzda 4.5 bulunmaktadır. Yani bu, 4. ile 5. sayının ortalamasıdır.

Medyan=(2.86 + 3.05)/2=2.96 litre’dir.

Tüm değerler farklı olduğu için bu soruda mod bulunamamaktadır. Her bir sayının frekansı birdir.

Varyans Nedir?
Çoğu istatistiksel analiz için tercih edilen varyasyon ölçüsü varyanstır. Bu, tüm gözlemleri kullanır ve gözlemlerin ortalamadan sapmaları cinsinden tanımlanır, çünkü gözlemler ortalamalarına yakın bir şekilde kümelenirse varyasyon küçüktür ve önemli mesafelere dağılmışlarsa büyük olur. Bu ortalama her zaman sıfır olacağından, sapmaların ortalamasını almak mümkün değildir; ortalamanın üzerindeki değerlere karşılık gelen pozitif sapmalar, ortalamanın altındaki değerlerden negatif sapmaları dengeleyecektir. Bu zorluğun üstesinden gelmenin bariz bir yolu, işaretlerini göz ardı ederek sapmaların boyutlarını ortalamaktır. Bununla birlikte, bu ölçü matematiksel olarak çok izlenebilir değildir ve bunun yerine bir sayının karesi her zaman pozitif olduğu için sapmaların karelerinin ortalamasını alırız.

S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}
Varyans Formülü

Caglar Cil hakkında
Türkiye'nin kendimce en güzel şehirlerinden birinde, Denizli'de, dünyaya geldim. Liseyi Denizli Anadolu Lisesi'nde okudum. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunuyum. Glasgow Üniversitesi'nde İmmunoloji ve Enflamatuvar Hastalıklar üzerine yüksek lisansımı burslu olarak yaptım. Lisans hayatım boyunca Lodz Üniversitesi, Göteborg Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi'nde araştırmalara katıldım. Bu çalışmalar sonucunda Cardiovascular Research ve Journal of Dental Research'te yayınlanan çalışmalarımız var. Öykü yazmayı seviyorum. Öykü Fanzin'de yayınlanan öyküm ve İYTE'de almış olduğum bir "birincilik" bir de "ikincilik" ödülüm var. Almanca öğreniyorum, İngilizce konuşabiliyorum, keman çalmayı öğreniyorum. Amacım Türkiye okuyucusuna bilimi sevdirmek, zaman buldukça eğlencesine bilimsel haberleri paylaşmak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*