Transgenik Bitkiler Kullanılarak Aşı Üretimi

Gen transferi teknolojilerini hayvanlarda kullanarak insan proteinlerinin hayvanlara verilmesi, bu hayvanlarda en başta olmayan ya da fonksiyonel olmayan biyokimyasal yolakların yaratılmasına olanak sağlar. Bu şekilde terapatik proteinler üretilebilir ve karakteristiğine göre modifiye edilebilir (Ward, 2000).
Son zamanlarda, transgenik hayvanların yanında transgenik bitkiler insan terapatik bitkilerin üretilmesinde ilgi çekici sistem haline gelmiştir. Çünkü bu tür sistemlerin, hayvan hücre kültürlerinden daha az riske sahip memeli viral kontaminantlara sebep olması, daha düşük maliyet ve daha az bakım gibi avantajları vardır. Transplastomik transformasyon teknolojileri sayesinde üretilen insan terapatik proteinlerinin polenler aracılığıyla iletilen transgenlerin eliminasyonuna sebep olarak biyolojik içeriği artırdığı raporlanmıştır. Kloroplastların, insan somatropini denilen salgılayıcı proteini çözülebilir, biyolojik olarak aktif ve disülfite bağlı formda ifade ederler. Yüksek konsantrasyonda olan bu rekombinant proteinin akkümülasyonu raporlanmıştır. Ancak transgenik bitkiler kullanılarak 300 kattan daha fazla benzer gen ifadesi başarılmıştır. Sonuçlara göre, kloroplastlar bitkilerden farmasötik protein üretiminde çok verimli araçlardır (Staub et al., 2000).

Bitkiler kullanılarak elde edilen rekombinant proteinlerin E. Coli fermantasyonu ile üretilen aynı rekombinant proteinlerden 10-50 kat daha ucuza mal olduğu daha önce raporlanmıştır (Kusnadi, Nikolov, & Howard, 1997). Tablo 1’dee transgenik bitkilerden üretilen aşı ürünleri listelenmiştir. Ancak bu süreç sadece aşı ile sınırlı değildir. Tablo 2, transgenik bitkilerden elde edilebilecek diğer farmasötiklerin listesini göstermektedir.

Transgenik patates kullanılarak Hepatit B oral immünizasyonu preklinik hayvan deneylerinde rekombinant HbsAg antijeni kullanılarak gösterilmiştir. Transgenik HbsAg patatesleriyle beslenen fareler immün yanıt göstermişlerdir (Richter, Thanavala, Arntzen, & Mason, 2000). Dolayısıyla transgenik bitkiler rekombinant biyoteknolojide etkili ve verimli özelliklere sahiptir.

Kaynaklar

Kusnadi, A. R., Nikolov, Z. L., & Howard, J. A. (1997). Production of recombinant proteins in transgenic plants: practical considerations. Biotechnology and Bioengineering, 56(5), 473–484.

Richter, L. J., Thanavala, Y., Arntzen, C. J., & Mason, H. S. (2000). Production of hepatitis B surface antigen in transgenic plants for oral immunization. Nature Biotechnology, 18(11), 1167–1171.

Staub, J. M., Garcia, B., Graves, J., Hajdukiewicz, P. T. J., Hunter, P., Nehra, N., … Spatola, L. (2000). High-yield production of a human therapeutic protein in tobacco chloroplasts. Nature Biotechnology, 18(3), 333–338.

Ward, K. A. (2000). Transgene-mediated modifications to animal biochemistry. Trends in Biotechnology, 18(3), 99–102.

Caglar Cil hakkında
Türkiye'nin kendimce en güzel şehirlerinden birinde, Denizli'de, dünyaya geldim. Liseyi Denizli Anadolu Lisesi'nde okudum. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunuyum. Glasgow Üniversitesi'nde İmmunoloji ve Enflamatuvar Hastalıklar üzerine yüksek lisansımı burslu olarak yaptım. Lisans hayatım boyunca Lodz Üniversitesi, Göteborg Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi'nde araştırmalara katıldım. Bu çalışmalar sonucunda Cardiovascular Research ve Journal of Dental Research'te yayınlanan çalışmalarımız var. Öykü yazmayı seviyorum. Öykü Fanzin'de yayınlanan öyküm ve İYTE'de almış olduğum bir "birincilik" bir de "ikincilik" ödülüm var. Almanca öğreniyorum, İngilizce konuşabiliyorum, keman çalmayı öğreniyorum. Amacım Türkiye okuyucusuna bilimi sevdirmek, zaman buldukça eğlencesine bilimsel haberleri paylaşmak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*