PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI İÇİN TEMEL SPSS EĞİTİMİ 1. KISIM

PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI İÇİN TEMEL SPSS EĞİTİMİ KURSU

DERS 1: ÖLÇEKLERİ ANLAMA VE YORUMLAMA

1.-Ders-Notlari

Bu bölümde, Erken Dönemde Anneye Bağlanma ile Duygusal Zeka, Sürekli Kaygı ve Kimlik Oluşumu ile İlgili İlişkilerin Araştırılması isimli projemizde kullanacağımız ölçeklerin yapısının anlanması ve bu ölçeklerin yorumlanması tartışılacaktır.

Bu araştırmada kullanacağımız birinci ölçek Anneye Bağlanma Ölçeğidir. Bu ölçek için SPSS programına verileri girerken PBI kısaltmasını kullanacağız. Anneye Bağlanma Ölçeği, anne bakımı ve anne koruması olmak üzere 2 tane alt boyuttan oluşmaktadır.

Bu araştırmanın bağımlı değişkenleri Anneye Bağlanma Ölçeğini kullanarak katılımcılardan elde edeceğimiz verilerle hesaplayacağımız anne bakımı ve anne koruması skorlarıdır. Bu temel bağımlı değişkenlerin, katılımcılardan elde edeceğimiz duygusal zeka düzeyleri, durumluk sürekli kaygı düzeyleri ve kimlik işlevleri verileriyle aralarında ilişkisi olup olmayacağı araştırılacaktır. Bu araştırmanın bağımsız değişkenleri Duygusal Zeka Ölçeği, Durumluk Süreklik Kaygı Envanteri ve Kimlik İşlevleri Ölçeğinden elde edilen verilerdir.

SPSS programında verileri girerken, Duygusal Zeka Ölçeği için EI kısaltmasını, Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri için STAI kısaltmasını ve Kimlik İşlevleri Ölçeği için ise FIS kısaltmasını kullanacağız.

DERS 2: ÖLÇEKLERDEN VERİ ELDE EDİLMESİ

Bu derste, bu projeyi yaparken kullanacağımız Anneye Bağlanma Ölçeği, Sürekli Kaygı Ölçeği, Kimlik İşlevleri Ölçeği, Duygusal Zeka Ölçeği ve bu ölçeklerin alt boyutlarının toplam skorlarının SPSS’te çeşitli komutlar kullanılarak elde edilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaçla, öncelikle, SPSS programında ters verileri, yeni değişkenler atayarak düzleştirmeyi ve ardından, ölçekler ve alt boyutlarının toplam skorlarını bulmayı öğreneceğiz.

DERS 3: TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ

Bu bölümde bu araştırmada kullanacağımız bazı istatiksel testler hakkında bilgi vereceğiz. Aynı zamanda, araştırmalarımızda, verilerin normallik dağılımına göre, parametrik mi, yoksa parametrik olmayan test mi kullanacağımız konusu hakkında bilgi sahibi olacağız. Bu amaçla, öncelikle, bir verinin dağılımının normal olup olmadığını anlamak ve parametrik ya da parametrik olmayan testler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu bölümde kullanılan slaytlarda, projemizde kullanacağımız ölçekler ile ilişkisi olmayan veriler kullanılarak konu anlatımı yapılacaktır. Bir sonraki derste, projemizde kullanacağımız ölçekler ile ilgili hipotezler kullanılarak, istatiksel analizleri SPSS prrogramında gerçekleştireceğiz.

Elinizdeki verinin dağılımını anlamak, daha sonra veriler arasında anlamlı fark olup olmadığını anlamamız için kullanacağımız istatiksel testler adına önemlidir. Her bir testin, verilen dağılımına göre normal ise parametrik, normal olmayan dağılımda ise parametrik olmayan eşlenik testi mevcuttur. Örneğin gruplarası anlamlı farklılıkları anlamak için normal dağılımdaki parametrik testin adı ANOVA iken, bunun normal olmayan dağılımda kullanılan parametrik olmayan eşleniği Kruskal Wallis’tir. Dolayısıyla, elinizdeki verilerin dağılımına göre, siz hangi testi yapacağınıza karar vermelisiniz. Bu slayttaki tabloda parametrik ve parametrik olmayan veriler için yapılacak eş-değer testleri bulabilirsiniz.

Caglar Cil hakkında
Türkiye'nin kendimce en güzel şehirlerinden birinde, Denizli'de, dünyaya geldim. Liseyi Denizli Anadolu Lisesi'nde okudum. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunuyum. Glasgow Üniversitesi'nde İmmunoloji ve Enflamatuvar Hastalıklar üzerine yüksek lisansımı burslu olarak yaptım. Lisans hayatım boyunca Lodz Üniversitesi, Göteborg Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi'nde araştırmalara katıldım. Bu çalışmalar sonucunda Cardiovascular Research ve Journal of Dental Research'te yayınlanan çalışmalarımız var. Öykü yazmayı seviyorum. Öykü Fanzin'de yayınlanan öyküm ve İYTE'de almış olduğum bir "birincilik" bir de "ikincilik" ödülüm var. Almanca öğreniyorum, İngilizce konuşabiliyorum, keman çalmayı öğreniyorum. Amacım Türkiye okuyucusuna bilimi sevdirmek, zaman buldukça eğlencesine bilimsel haberleri paylaşmak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*