Propaganda Medya ve Kitleler
Derlemeler

Propaganda, Medya ve Kitleler

Kitleleri Etkileme Sanatı: Propaganda Propaganda Türk Dil Kurumu sözlüğünde bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla, söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma, yaymaca olarak tanımlanmıştır. Propaganda, tarafsız olmayan, öncelikle kitleleri daha […]