Yoganın Hastalık Biyolojisi ve Psikoloji Üzerine Etkisi

Yoganın hastalık biyolojisi ve psikolojik hastalıklar üzerine faydalı etkisi bilinmektedir. Bu çalışmada yoganın kanser, anksiyete ve panik bozukluğu üzerine etkileri üzerine bilimsel bulguları paylaşacağız.

Yoga ve Kanser

Geleneksel kanser tedavilerinde hücrelerde direnç oluşmaktadır. Bir çok tamamlayıcı ve alternatif kanser tedavisi bu geleneksel kanser tedavilerinde hastaların yaşam kalitesi artırmak ve kanserin nüks etmesini azaltmak için kullanılmaktadır. Yoga pratiği ise fiziksel postürü, nefes alıp verme egzersizlerini ve meditasyonu içermektedir. Yoganın hücresel düzeyde immün ve endokrine fonksiyonları değiştirdiği bilinmektedir. Bunlar arasında yaşlanma, stress sinyallerindeki birçok yolak, hücre ölümü ve döngüsü ve oksidatif stres üzerine yoganın etkileri bilinmektedir. Yoganın ayrıca doğal öldürücü hücreleri işlevlerini etkilediği ve radyoterapi alan meme kanseri hastalarında stress ve DNA hasarını değiştirdiği gözlemlenmiştir.

Yoga ve Nefes Alma Egzersizlerine Bilimsel Bakış

Yogadaki postürü (asanas) ve nefes alma teknikleri (pranayama) akciğerlerdeki hava akışına odaklanarak akciğer kapasitesini, dayanıklılığını ve etkililiğini artırmaya yardımcı olur. Geriye eğik duruş ise, akciğer ve kalp fonksiyonlarını artırır. Yogada üç farklı ritimle nefes alma tekniği olan Sudarshan Kriya’nın ise kandaki laktat düzeylerini azalttığı ve daha fazla antioksidan savunması sağladığı bulunmuştur. Aynı zamanda Sudarshan Kriya pratiğini yapan kişilerde kontrol grubuna göre anti-apoptotik COX-2 ve ısı şoku proteini-70 gibi anti-karsinojenik moleküllerde artış gözlemlenmiştir. Dolayısıyla yoganın kanser ile ilgili mekanizmalarda etkililiğine dair bir çok bilimsel bulgu mevcuttur.

Yoga, Anksiyete ve Panik Bozukluğu

Anskiyete ve panik bozukluklarının yoga ile benzer şekilde azaldığı bilinmektedir. Yoga kampına alınan gönüllülerle yapılan bir çalışmada, daha önce hafif düzeyde anksiyete gösteren bireylerin bu durumlarında yüzde 44 azalma, ağır düzeyde anksiyete gösterenlerde ise yüzde 37 azalma gözlemlenmiştir. Yoga aynı zamanda nabız ve sistolik kan basıncını azaltmıştır. Anksiyete ve agarofobi gösteren bireylerle yapılan başka bir çalışmada ise yoga grubundaki bireyler, yoga ve bilişsel davranışsal terapi alan grupla karşılaştırılmıştır. Her iki grupta da anskiyete ve panik ile ilgili duygularda azalma gözlemlenmiştir. Ancak bu azalma bilişsel davranışsal terapi ve yoga kombinasyonu olan grupta daha fazla olmuştur.

Sonuç olarak yoganın kanser, anksiyete ve panik bozukluğu üzerine faydaları bilimsel olarak bulgularla desteklenmektedir. Bir alternatif tedavi yöntemi olarak yoga egzersizlerinden olumlu ölçüde hastalıkların önlenmesinde faydalanabilir.

Kaynaklar

Beri, K. (2017). The impact of the “Yogic Lifestyle” on cancer prognosis and survival: Can we target cancer stem cells with yoga?. International journal of yoga, 10(2), 95.
Mullur, L. M., Khodnapur, J. P., Bagali, S., Aithala, M., & Dhanakshirur, G. B. (2014). Role of yoga in modifying anxiety level in women.
Vorkapic, C. F., & Rangé, B. (2014). Reducing the symptomatology of panic disorder: the effects of a yoga program alone and in combination with cognitive-behavioral therapy. Frontiers in psychiatry, 5.
Caglar Cil hakkında
Türkiye'nin kendimce en güzel şehirlerinden birinde, Denizli'de, dünyaya geldim. Liseyi Denizli Anadolu Lisesi'nde okudum. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunuyum. Glasgow Üniversitesi'nde İmmunoloji ve Enflamatuvar Hastalıklar üzerine yüksek lisansımı burslu olarak yaptım. Lisans hayatım boyunca Lodz Üniversitesi, Göteborg Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi'nde araştırmalara katıldım. Bu çalışmalar sonucunda Cardiovascular Research ve Journal of Dental Research'te yayınlanan çalışmalarımız var. Öykü yazmayı seviyorum. Öykü Fanzin'de yayınlanan öyküm ve İYTE'de almış olduğum bir "birincilik" bir de "ikincilik" ödülüm var. Almanca öğreniyorum, İngilizce konuşabiliyorum, keman çalmayı öğreniyorum. Amacım Türkiye okuyucusuna bilimi sevdirmek, zaman buldukça eğlencesine bilimsel haberleri paylaşmak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*