Vitamin D ve Kanser İlişkisi

Gözlemsel çalışmaların çoğu, D vitaminin kolon, meme, prostat ve yumurtalık kanseri riski üzerinde faydalı bir etkisi olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada Vitamin D’nin anti-kanser etkisini nasıl gerçekleştirebileceği üzerine yapılan çalışmaları sizlerle paylaşacağız.

D Vitaminin Hücre Çoğalması ve Ölümü Üzerine Etkisi

Colston ve arkadaşları (1981), insan melanom hücrelerinin 1,25-dihydroxyvitamin D3‘e nasıl yanıt verdiğini araştırmışlar. Çalışmalarının sonuçlarına göre D vitamini ile tedavi edilen melanoma hücrelerinin büyüme oranında doza bağımlı oranda azalma gözlemlenmiştir (1). D vitaminin bu tümör büyümesini azaltan etkisi sadece melanoma hücreleriyle kalmayıp, kolon, göğüs kanseri ve prostat kanseri gibi dokularda da raporlanmıştır (2,3,4).

TGFβ Sinyal Yolağı

TGFβ, doku homoeostazının sürdürülmesi için önemlidir ve normal epitel hücrelerinde ve karsinojenezin erken evrelerinde anti-proliferatif bir faktördür. Kısa süreli 1,25 (OH) 2D veya D vitamini analog tedavisi (<12 saat) MCF-7 hücrelerinde, MDA-MB-231 hücrelerinde (5), MCF10CA1a hücrelerinde (6) ve primer prostat kanseri hücrelerinde TGFβ2 mRNA ekspresyonunu artırmıştır (7).

Programlanmış Hücre Ölümü

Birkaç grup, 1,25 (OH) 2 D vitaminin, MCF-7 meme kanseri hücrelerinde (8) ve çeşitli kolon kanseri hücre hatlarında (9) apoptozu etkilediğini bildirmiştir. Pan ve diğ. (10), 1.25 (OH) 2D tedavisinin, farklılaşmamış gastrik kanser hücre dizisi HGC-27’de, VDR aracılı PTEN up-regülasyonuna bağlı bir mekanizma yoluyla apoptozu desteklediğini bulmuşlardır. PTEN, anti-apoptotik Akt sinyal yolunu negatif olarak düzenleyen bir tümör baskılayıcı gendir. Ayrıca, kolorektal kanser hücre dizisi MIP101’de 1,25 (OH) 2D tedavisi, SPARC’ye (salgılanmış protein asidik ve sistein bakımından zengin) ile indüklenmiş VDR sentezine duyarlı bir mekanizma ile bazal ve kemoterapiye bağlı apoptozu arttırmıştır (11).

Sonuç olarak, Vitamin D anti-kanser bileşeni olarak kullanılabilir.

Kaynaklar

1- COLSTON, K., COLSTON, M. J., & FELDMAN, D. (1981). 1, 25-dihydroxyvitamin D3 and malignant melanoma: the presence of receptors and inhibition of cell growth in culture. Endocrinology108(3), 1083-1086.

2- Lointier, P., Wargovich, M. J., Saez, S., Levin, B., Wildrick, D. M., & Boman, B. M. (1987). The role of vitamin D3 in the proliferation of a human colon cancer cell line in vitro. Anticancer research7(4B), 817-821.

3- Gross, M., Kost, S. B., Ennis, B., Stumpf, W., & Kumar, R. (1986). Effect of 1, 25‐dihydroxyvitamin D3 on mouse mammary tumor (GR) cells: Evidence for receptors, cellular uptake, inhibition of growth and alteration in morphology at physiologic concentrations of hormone. Journal of Bone and Mineral Research1(5), 457-467.

4- Skowronski, R. J., Peehl, D. M., & Feldman, D. (1993). Vitamin D and prostate cancer: 1, 25 dihydroxyvitamin D3 receptors and actions in human prostate cancer cell lines. Endocrinology132(5), 1952-1960.

5- Swami, S., Raghavachari, N., Muller, U. R., Bao, Y. P., & Feldman, D. (2003). Vitamin D growth inhibition of breast cancer cells: gene expression patterns assessed by cDNA microarray. Breast cancer research and treatment80(1), 49-62.

6- Lee, H. J., Liu, H., Goodman, C., Ji, Y., Maehr, H., Uskokovic, M., … & Suh, N. (2006). Gene expression profiling changes induced by a novel Gemini Vitamin D derivative during the progression of breast cancer. Biochemical pharmacology72(3), 332-343.ISO 690

7- Peehl, D. M., Shinghal, R., Nonn, L., Seto, E., Krishnan, A. V., Brooks, J. D., & Feldman, D. (2004). Molecular activity of 1, 25-dihydroxyvitamin D3 in primary cultures of human prostatic epithelial cells revealed by cDNA microarray analysis. The Journal of steroid biochemistry and molecular biology92(3), 131-141.

8- Simboli-Campbell M., Gagnon A. M., Franks D. J., Welsh J. E.. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 translocates protein kinase Cβ to nucleus and enhances plasma membrane association of protein kinase C-α in renal epithelial cells, J. Biol. Chem., 1994, vol. 269 (pg. 3257-3264)

9- Diaz G. D., Paraskeva C., Thomas M. G., Binderup L., Hague A.. Apoptosis is induced by the active metabolite of vitamin D3 and its analogue EB1089 in colorectal adenoma and carcinoma cells: possible implications for prevention and therapy, Cancer Res., 2000, vol. 60 (pg. 2304-2312)

10- Pan, L., Matloob, A. F., Du, J., Pan, H., Dong, Z., Zhao, J., … & Lu, J. (2010). Vitamin D stimulates apoptosis in gastric cancer cells in synergy with trichostatin A/sodium butyrate‐induced and 5‐aza‐2′‐deoxycytidine‐induced PTEN upregulation. The FEBS journal277(4), 989-999.

11- Taghizadeh F., Tang M. J., TaiI. T.. Synergism between vitamin D and secreted protein acidic and rich in cysteine-induced apoptosis and growth inhibition results in increased susceptibility of therapy-resistant colorectal cancer cells to chemotherapy, Mol. Cancer Ther., 2007, vol. 6 (pg. 309-317)

Caglar Cil hakkında
Türkiye'nin kendimce en güzel şehirlerinden birinde, Denizli'de, dünyaya geldim. Liseyi Denizli Anadolu Lisesi'nde okudum. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunuyum. Glasgow Üniversitesi'nde İmmunoloji ve Enflamatuvar Hastalıklar üzerine yüksek lisansımı burslu olarak yaptım. Lisans hayatım boyunca Lodz Üniversitesi, Göteborg Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi'nde araştırmalara katıldım. Bu çalışmalar sonucunda Cardiovascular Research ve Journal of Dental Research'te yayınlanan çalışmalarımız var. Öykü yazmayı seviyorum. Öykü Fanzin'de yayınlanan öyküm ve İYTE'de almış olduğum bir "birincilik" bir de "ikincilik" ödülüm var. Almanca öğreniyorum, İngilizce konuşabiliyorum, keman çalmayı öğreniyorum. Amacım Türkiye okuyucusuna bilimi sevdirmek, zaman buldukça eğlencesine bilimsel haberleri paylaşmak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*