Nedir?

Işık Mikroskobunun Kısımları Nelerdir?

Mikroskobun Optik Kısımları Oküler: Mikroskopta bu kısım, objektiften aldığı ışınları göze veren merceklerin bulunduğu kısımdır. Tipik olarak standart okülerler 10x büyütme gücündedir. Objektif Merceği: Mikroskoptaki birincil optik lenslerin olduğu kısımdır. 4x-100x arasında değişen büyütme gücüne sahip olan objektif […]
Psikoloji

İş Yaşamında Kadına Uygulanan Eşitsizlikler

Cinsiyet Eşitsizliklerine Bağlı Sebepler Toplumda ve iş yaşamında kadınların nicelik, nitelik ve üretkenlikleriyle yer alması gerekmektedir. Ancak, Türkiye’de kadınlar normal yaşam ve çalışma yaşamında dışlanmaktadır (Çakır, 2008). Geleneksel anlayış gözönüne alındığında, kadının birincil rolü annelik […]
Derlemeler

Borderline Kişilik Bozukluğu ve Şema Terapi

Borderline kişilik bozukluğu (BKB) bireylerde yarattığı ciddi sıkıntı ve işleyişte bozulma ile karakterize olmuş, bireyleri sınırlandıran, yaygın bir psikiyatrik bozukluktur. BKB’li hastalar davranışsal, kişiler arası ilişkiler, kimlik ve biliş ile ilgili alanlarda sorunlar yaşarlar (Farrell, […]
Nedir?

Ankilozan Spondilit Nedir?

Ankilozan Spondilit, henüz etiyolojisi ve patolojisi tam olarak anlaşılmamış, ancak HLA-B27 geni, tümör nekroz faktörü alfa ve IL-10 gibi sitokinlerin sorumlu olabileceği, patolojisinde genetik ve çevresel faktörlerin önemli rol oynadığı düşünülen ve omurgayı etkileyen iltihaplı […]