Nedir?

Piroptoz (Pyroptosis) Nedir?

Piroptoz morfolojik ve mekanik olarak diğer hücre ölümlerinden farklıdır. Piroptozdaki en önemli süreç kaspaz-1 adlı enzimin hücre ölümü sürecini yönetmesidir. Kaspaz-1, apoptozda görevli değildir ve bunu da kaspaz-1 ifade etmeyen farelerde apoptoz süreçlerinde bozulmalar gözlenlenmemiştir. […]
Nedir?

Işık Mikroskobunun Kısımları Nelerdir?

Mikroskobun Optik Kısımları Oküler: Mikroskopta bu kısım, objektiften aldığı ışınları göze veren merceklerin bulunduğu kısımdır. Tipik olarak standart okülerler 10x büyütme gücündedir. Objektif Merceği: Mikroskoptaki birincil optik lenslerin olduğu kısımdır. 4x-100x arasında değişen büyütme gücüne sahip olan objektif […]
Nedir?

Ankilozan Spondilit Nedir?

Ankilozan Spondilit, henüz etiyolojisi ve patolojisi tam olarak anlaşılmamış, ancak HLA-B27 geni, tümör nekroz faktörü alfa ve IL-10 gibi sitokinlerin sorumlu olabileceği, patolojisinde genetik ve çevresel faktörlerin önemli rol oynadığı düşünülen ve omurgayı etkileyen iltihaplı […]
Nedir?

İlaç Keşfi Nedir?

İlaçlar doğal kaynaklardan elde edilebileceği gibi, hedef etki ya da istenilen molükülün yapısına uygun olarak dizayn edilebilir. Modern ilaç keşfi genellikle küçük moleküllerin daha önceden seçilmiş protein hedefine bağlanmasını içerir. Hedefe uyumlu bu küçük moleküllerin […]
Nedir?

Multiple Skleroz Nedir?

MS olarak da bilinen multiple skleroz hastalığı merkezi sinir sistemindeki bozukluk sonucu oluşan ve beyin, omurilik ve optik sinirleri etkileyen bir rahatsızlıktır. Amerika’da 400,000’in üzerinde MS hastası olmakla birlikte, her yıl 10,000 kişiye MS tanısı […]
Nedir?

Gen Terapisi Uygulamaları Nelerdir?

Gen terapisi semptomdan öte genetik sebebi olan hastalıkların tedavisinde önemli rol üstlenmektedir. Devam eden klinik çalışmalarda geniş alandaki hastalıklar (kardiyovasküler hastalıklar, romatoid artrit, kanser vb) ve hedef hücreler ile çalışmalar yapılmaktadır. Gen terapisinde yararlanılan vektörler […]
Nedir?

CRISPR-CAS9 Nedir?

Hedeflenmiş nükleazlar genlerin hassas ölçüde değşitirilebilmesi için güçlü araçlardır. Crispr-Cas sistemi RNA-rehberli nükleazlar ile yabancı genetik elementleri kesmek için kullanılan bir mikrobiyal adaptif immün sistemdir. 3 çeşit CRISPR mekanizması bulunmuştur. Ancak bunlardan Tip II en çok […]
Nedir?

Anksiyete Bozuklukları Nedir?

Anksiyete Bozuklukları ve Epidemiyolojisi Anksiyete, herhangi bir stresör sonucu bireylerin içinde bulunduğu endişe, kaygı ve bunalım gibi durumları içermektedir (Estes & Skinner, 1941). Estes et al. (1941) anksiyetenin normal düzeylerde olduğunda gerekli olduğunu ancak aşırı […]