Sağlık ve Tıp

Vitamin D ve Kanser İlişkisi

Gözlemsel çalışmaların çoğu, D vitaminin kolon, meme, prostat ve yumurtalık kanseri riski üzerinde faydalı bir etkisi olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada Vitamin D’nin anti-kanser etkisini nasıl gerçekleştirebileceği üzerine yapılan çalışmaları sizlerle paylaşacağız. D Vitaminin Hücre Çoğalması […]
Nedir?

Romatoid Artrit Nedir?

Romatoid artrit; sinovial enflamasyon, hiperplazi, oto-antikor oluşumu (romatoid faktör vb), kartilaj ve kemik deformitesi gözlenen oto-immün bir hastalıktır. Romatoid Artritte Genetik ve Çevresel Faktörler Romatoid artrit, genotip, çevresel tetikleyiciler ve şans arasında karmaşık bir etkileşimi […]
Sağlık ve Tıp

Yoğurt Tüketimi Kolon Kanserini Önleyebilir

oğurt tüketimi kolon kanserini azaltabilir mi? International Journal of Immunopathology and Pharmacology isimli dergide yayınlanan bu çalışmaya göre yoğurtun, karsinojenez işlemi sırasında modifiye edilen mitoz ve apoptoz arasındaki dengeyi hücresel apoptozu artırarak etkileyeceğini göstermektedir. Yoğurtun diyet takviyesi, kolorektal karsinom gelişimi sırasında hücre proliferasyonunun veya apoptozun modüle edilmesinde rol oynayabilir. […]